Een explosieve groei van het aantal Nederlanders dat onder bewind wordt gesteld. Het financiële lot van 242 duizend Nederlanders ligt nu in handen van private bewindvoerders. De kosten voor gemeenten rijzen de pan uit. Ook de rechtspraak gaat gebukt onder het grote aantal zaken.

Dat concluderen platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur op basis van onderzoek dat zij deden voor onder andere De Groene Amsterdammer.

Betere kwaliteit beschermingsbewind

De VNG vraagt al langere tijd aandacht voor de kwaliteit en kosten bijzondere bijstand van beschermingsbewind.

Voor een groep mensen is bewindvoering noodzakelijk en daardoor is het uitermate belangrijk dat er de juiste kwaliteit wordt geleverd en dat daar voldoende op wordt toegezien. Wij onderschrijven dat de kwaliteit van beschermingsbewind beter moet worden gemonitord en gemeenten meer grip moeten krijgen op de in- en uitstroom tot beschermingsbewind en de kosten die worden gemaakt.

Schuldenbewind

Schuldenbewind is een grondslag voor beschermingsbewind, maar niet de garantie dat de bewindvoerder dan ook aan de schulden werkt of rechthebbende doorgeleidt naar een minnelijk (of wettelijk) traject. Voor een passend aanbod voor de burger zal er goed aangesloten moeten worden bij andere vormen van (schuld-)dienstverlening.

Het komende wetsvoorstel voor adviesrecht voor gemeenten bij de aanvraag tot beschermingsbewind kan een stap in de goede richting zijn om gezamenlijk te bepalen welke dienstverlening het beste bij de situatie van een inwoner past.

Doolhof

We hebben te maken met een complexe samenleving en een ingewikkeld inkomens- en toeslagensysteem. Voor veel mensen is het doolhof aan toeslagen en inkomensvoorzieningen ondoorzichtig:

  • Verschillende regelingen kennen eigen definities voor inkomen en vermogen, formulieren en contactmomenten.
  • Mensen ontvangen hun inkomen uit meerdere bronnen, op meerdere betaaldata in de maand.

Dit maakt het voeren van een gezonde financiële huishouding onmogelijk, zeker met de stress die het leven in armoede en schulden met zich meebrengt. Daarbij is ook nog 1 op de 6 mensen laaggeletterd en heeft 1 op de 12 mensen een licht verstandelijke beperking. Het is aannemelijk dat deze groepen oververtegenwoordigd zijn in de doelgroepen die met de ingewikkelde systeemwereld moeten dealen.

Niet voor niets zien we het aantal mensen dat niet mee kan komen in de samenleving stijgt, kijk maar naar de cijfers van mensen die beschermingsbewind, budgetbeheer en financiële begeleiding nodig hebben.

Meer informatie