Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen een opleiding.Terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft onderzocht hoe dit komt en wat er moet gebeuren om de onderwijsparticipatie van jonge statushouders te verbeteren. De onderzoekers interviewden 24 betrokkenen die werken in het onderwijs, inburgeringstrajecten, gemeenten enzovoorts. Ze spraken ook met twaalf jonge statushouders. 

Duidelijkheid

Daaruit blijkt dat opleidingen niet goed aansluiten bij de taal- en studievaardigheden van jonge statushouders. Het is van belang dat opleidingen duidelijk zijn over wat realistische onderwijsmogelijkheden zijn en wat van de leerling wordt verwacht. Het onderwijs aan statushouders vraagt van docenten ook specifieke vaardigheden. 

Begeleiding

Een goede begeleiding van statushouders is essentieel. Dit vereist van gemeenten samenwerking met onderwijsinstellingen, aanbieders van inburgeringscursussen en organisaties zoals VluchtelingenWerk. Gemeenten zijn de spil omdat zij deelname aan het onderwijs faciliteren, bijvoorbeeld door ontheffing van de sollicitatieplicht en het verstrekken van een uitkering. Uit de interviews en praktijkvoorbeeld in de studie blijkt dat samenwerking beter gaat als vaste personen per organisatie structureel contact met elkaar onderhouden. 

Meer informatie

•   Meer jongvolwassen statushouders naar school: een kwestie van samenwerken?!  (Onderzoeksrapport KIS)