Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo. Om gemeenten te ondersteunen bij deze taak zijn er nu onder andere een leidraad, stappenplan en aantal praktijkvoorbeelden beschikbaar.

Zelfstandig ondernemers kunnen steun krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst. Dat kan via coaching, advies, bij- of omscholing. Gemeenten krijgen daarvoor extra middelen waarmee ze samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of, en welke ondersteuning nodig is. 

Informatie en inspiratie

Om regio's zo goed mogelijk te helpen bij het vormgeven van de dienstverlening is de 'Leidraad Heroriëntatie van Zelfstandige ondernemers' ontwikkeld. In deze handreiking staat veel informatie, waaronder ook een stappenplan met tips en een 'bibliotheek' met instrumenten. Om inspiratie op te doen, delen 3 arbeidsmarktregio's hun ervaring. Verder is het webinar 'VNG Dialoog in coronatijd: Heroriëntatie zelfstandig ondernemers' van 28 januari nu terug te zien.

VNG Forum heroriëntatie

Er is een besloten VNG forum heroriëntatie ingericht waar gemeenten onderling vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen uitwisselen en documenten kunnen delen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Wendy.vanderBurg@VNG.nl.

Themabijeenkomsten

Vanaf 22 april houdt de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt 4 themabijeenkomsten over de heroriëntatie van zelfstandigen:

Meer informatie

De praktijkvoorbeelden van de regio's die al volop aan de slag zijn: