'In welke verschijningsvorm dan ook: mensenhandel is een afschuwelijk delict, dat op grove wijze inbreuk maakt op een van de meest fundamentele mensenrechten: de individuele vrijheid. Voor de slachtoffers kunnen de gevolgen bijzonder traumatisch zijn, mensen zijn soms voor hun leven getekend.'

Met deze woorden introduceerde staatssecretaris Mark Harbers (Jen V) 4 december jl. het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt slechts 1 op de 6 slachtoffers in beeld bij het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha), dat mogelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland registreert. Dat moet anders. 

Gemeenten en mensenhandel

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk om de misstand van mensenhandel te helpen voorkomen en om hulp en opvang te bieden aan de slachtoffers. Maar lang niet in elke gemeente staat de aanpak van mensenhandel hoog op de agenda.  Een reden daarvoor is dat mensenhandel onvoldoende wordt herkend. Ook vragen sommigen zich af of mensenhandel in hun gemeente wel voorkomt.

Aanpak in elke gemeente

In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn. Dit staat in het programma Samen tegen Mensenhandel en is ook afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11), waaraan gemeenten zich hebben verbonden.

Bewustzijn vergroten

Een aanpak begint met het vergroten van bewustzijn over wat mensenhandel is, hoe je het kunt herkennen en wat je als gemeente kan en moet doen om mensenhandel tegen te gaan en slachtoffers te helpen. Aandacht voor preventie, signaleren, handhaven en hulpverlenen zijn onderdeel van de aanpak. Ook moet er een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie komen en zal er passende opvang voor slachtoffers moeten zijn. Samenwerken is daarbij cruciaal. 

Project aanpak mensenhandel

Om gemeenten te ondersteunen is het Project aanpak mensenhandel gestart. Binnen dit project werken de VNG en CoMensha intensief samen. De kern is dat de ondersteuning aansluit bij de behoeften van gemeenten: of het nu gaat om het vergroten van kennis, het organiseren van zorgcoördinatie, of hoe je zo goed mogelijk aansluit op wat er al is. Daarbij kunnen gemeenten ook veel van elkaar leren.

Meer informatie

Het ondersteuningsprogramma is nu in ontwikkeling. Heeft u vragen, behoeftes, suggesties en/of opmerkingen? We horen het graag! U kunt terecht bij Barbara Schmeits (VNG) via barbara.schmeits@vng.nl, en bij Rik Viergever en Marcus de Koning-Man (CoMensha) via voorgemeenten@comensha.nl

Hieronder de link naar het door staatssecretaris Mark Harbers gepresenteerde programma Samen tegen Mensenhandel:

  • Samen tegen Mensenhandel
    Een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting

Zie ook