De retail in de winkelgebieden van binnensteden en kernen staat sterk onder druk, met  structurele leegstand tot gevolg. Verloedering ligt op de loer en binnensteden worden steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. 

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen. Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeenten en private partijen bij gebiedsgerichte projecten.

De ondersteuning bestaat uit:

  • de inzet van experts
  • een subsidieregeling om de financiering van projecten te ondersteunen
  • kennisdeling

Gebiedsgerichte, overkoepelende aanpak

Het doel is binnensteden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Deze gebieden moeten ook op langere termijn aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, overkoepelende aanpak.

Budget en uitgangspunten 

Het totale budget voor deze regeling (die nog in ontwikkeling is) bedraagt € 100 miljoen, de looptijd is 4 jaar. Meer informatie over de Impulsaanpak Winkelgebieden en de (voorlopige) uitgangspunten leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, zie onderaan dit bericht).

Aanvraag indienen

Samenwerkingsverbanden van gemeenten en private partijen kunnen een aanvraag indienen voor een projectplan voor de transformatie van winkelgebieden. Het is nog niet duidelijk wanneer het eerste aanvraagtijdvak van de regeling wordt opengesteld. Op woensdag 13 oktober houden de RVO en de Retailagenda een online technische briefing over de Impulsaanpak.

Meer informatie