Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en bieden zelfstandigen een overbrugging.

Ook maken de maatregelen het via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

In  samenspraak  met  VNG  en  Divosa  wordt  de  regeling  verder  uitgewerkt,  opdat die  op  korte  termijn  kan  worden  ingevoerd.  Daarbij  zal  ook  worden  gekeken  hoe een  grotere  toestroom  van  aanvragen  op  snelle  en  zorgvuldige  wijze  behandeld kan  worden  en  wat  daar  verder  voor  nodig  is.   Gemeenten  zullen  volledig  gecompenseerd  worden  voor  het  extra  beroep  op aanvullende  bijstand,  bedrijfskapitaal  en  voor  uitvoeringskosten.

Meer informatie

Deze informatie wordt ook direct gecommuniceerd naar onze Bbz-contactpersonen van gemeenten.