Het kabinet heeft besloten om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht- en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten.

In deze ledenbrief informeren wij u over de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ontlasten van toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten.

Meer informatie