Gemeenten hebben een aantal opties op belastinggebied om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Welke maatregelen het meest effectief zijn, is een lokale afweging. 

De VNG merkt dat gemeenten al serieus en grondig aan de slag zijn met de inzet van belastingmaatregelen. Van OZB tot toeristen-, reclame- en precariobelasting. Ook de mogelijkheden om uitstel van betaling en eventueel kwijtschelding te verlenen en invorderingen op te schorten worden ingezet. 

Lokale factoren

De manier waarop verschilt per gemeente. De oplossing die voor de ene gemeente werkt, hoeft namelijk niet voor de andere te werken. Lokale factoren moeten altijd in ogenschouw worden genomen en het is aan de gemeente om hierin de beste keuzes te maken. Daarbij geldt dat de VNG voor het ‘formele belastingrecht’ gemeenten adviseert de lijn van de rijksbelastingdienst te volgen, tenzij een lokale afwijking nodig is.

Ondersteuning VNG

De VNG ondersteunt gemeenten door de juridische kaders te schetsen, adviezen te geven en gemeenten bij elkaar te brengen in diverse gremia. Daarnaast is de VNG in gesprek met de Rijksoverheid en diverse belangenorganisaties over de financiële consequenties. Enkele zaken die de VNG op dit moment doet of faciliteert:

  • Antwoorden op veelgestelde vragen opstellen over wat gemeenten voor ondernemers kunnen doen, zie de categorieën Belastingen voor ondernemers en inwoners en Ondersteuning ondernemers
  • Coronavragen van individuele gemeenten beantwoorden via info@vng.nl
  • Informatie verstrekken en kennis tussen gemeenten en specialisten uit het hele land onderling delen via het belastingforum (log in of registreer)
  • Informatie verstrekken en delen via het WOZ datacenter

Al deze zaken worden doorlopend bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. De VNG roept gemeenten op hiervan actief gebruik te maken, ook door zelf oplossingen aan te dragen via het forum (log in of registreer).