Het project ‘Mijn tweede familie’ biedt alleenstaande jonge vluchtelingen (18-21 jaar) ondersteuning bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan in Nederland. SOVEE (onderwijskansenorganisatie Utrecht en Gelderland) zoekt gezinnen waar jonge vluchtelingen zo nu en dan op kunnen terugvallen.

Het gaat om jongeren die hun eigen woonruimte hebben. SOVEE ontwikkelde de nieuwe werkwijze ‘Mijn tweede familie’ samen met Pharos in Amersfoort. Na een gedegen evaluatie wil Pharos de methode beschrijven in een werkwijzer zodat ook andere partijen ermee aan de slag kunnen.

Landelijke verspreiding

Pharos gaat de methode landelijk verspreiden via het Amv-platform, via websites, social media, presentaties en via het tot in mei lopende Kennisdelingssprogramma Gezondheid Statushouders. SOVEE werkt aan het vergrote van (onderwijs)kansen in de regio Eemland en richt zich op de directe uitvoering van het project: het werven van jongeren en gezinnen, zorgen voor een goede matching, het begeleiden van de trajecten, het onderhouden van contacten met het netwerk in de regio en het (mede) verzorgen van thema-avonden.

Meer informatie