Nederlandse gemeenten kennen een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Deze veranderingen brengen nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Hoe gaan gemeenten om met de verscheidenheid van hun bevolking?

Het portfolio De Nieuwe Verscheidenheid brengt dit (letterlijk en figuurlijk) in kaart en biedt zodoende handelingsperspectief voor lokale bestuurders.

Praktijkvoorbeelden en -verhalen

Wethouders lichten toe hoe ze het vraagstuk in hun gemeente benaderen en voor welke dilemma’s ze soms staan en welke concrete acties ze hebben ondernomen. Ook komen inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod en staan projecten in de spotlights. Laat u inspireren en deel uw ervaringen, bestuurlijke visie en projecten!

In het Programma Divers & inclusief, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, werken gemeentebestuurders gezamenlijk aan handelingsperspectieven in het licht van de steeds veranderende bevolkingssamenstelling. Het doel is om op basis van bestuurlijke vragen, inspirerende voorbeelden en praktische mogelijkheden de aanpak van verschillende vraagstukken te operationaliseren voor de gemeentelijke context. Carsten Herstel, DG bij het ministerie van SZW: 'De praktijkvoorbeelden geven in aanvulling op de bijeenkomsten die we met bestuurders hebben, concrete bouwstenen en praktische handvatten voor gemeenten om aan de slag te gaan.'  

De uitdaging voor de overheid

Wethouder Yasin Torunoglu uit Eindhoven over de opgave voor de overheid en Eindhoven: 'Eindhoven is , zoals veel steden in Nederland, in snel tempo veranderd. De achtergrond van de inwoners wordt steeds breder. Provinciesteden worden wereldsteden, waar je in het klein de diversiteit van onze aardbol kunt tegenkomen. Een positieve ontwikkeling, omdat het onze blik verruimt. Maar het is ook spannend, zowel voor de nieuwkomers als de bestaande bevolking, omdat verandering altijd iets vraagt van het menselijk aanpassingsvermogen. Dat betekent dat wij hier als overheid de belangrijkste uitdaging hebben. Welk handelingsperspectief bieden we? Wat mogen inwoners van elkaar verwachten? Hoe komen ze elkaar tegen, niet langs elkaar af maar echt in contact? Hopelijk levert deze publicatie nieuwe inzichten en ideeën op bij u als lezer.'

Naar het portfolio

Het portfolio biedt met inspirerende voorbeelden een handvat om ook in uw gemeente met diversiteit, inclusie en verscheidenheid aan de slag te gaan. Bekijk de portretten, programma’s en projecten en deel ook uw eigen inzichten! Via een kaart van Nederland heeft u toegang tot het portfolio.

                  >> Ga naar het Portfolio De Nieuwe Verscheidenheid <<
 

8 typologieën: welke type is uw gemeente?

De verhalen en voorbeelden in het portfolio zijn ingedeeld aan de hand van de typologieën van de WRR in de publicatie ‘De nieuwe verscheidenheid” (2018). Zo kunnen ‘tuinbouwgemeenten’ van elkaar leren hoe ze met arbeidsmigratie en huisvesting omgaan; delen ‘expat gemeenten’ hoe ze zich inzetten voor de sociale cohesie in de buurt en komt bij ‘steden met een specifieke minderheidsgroep’ aan bod hoe de gemeente van beleid naar uitvoering werkt. Het portfolio is online beschikbaar. Hier kunt u ook inzien welke typologie voor uw gemeente van toepassing is volgens de WRR. Andere gemeenten met eenzelfde of vergelijkbare typologie nemen u mee in dilemma’s, afwegingen en inspirerende oplossingen.  

Forum

Heeft uw gemeente een aanpak of inzicht wat nog niet in het portfolio staat?  Deel deze op forum Diversiteit, daar kunt u ook verder in gesprek met andere gemeenten vragen stellen of ervaringen delen.

Meer informatie