Digitale raadsvergaderingen worden blijvend mogelijk gemaakt. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is bezig met een uitwerking, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Volgens haar heeft digitaal vergaderen voordelen die ‘complementair’ zijn aan de fysieke bijeenkomsten.

[Bron: VNG Magazine/VNG Nieuwsapp, 29 september 2021] 

De bewindsvrouw wijst er in een brief aan de Kamer op dat digitale beraadslaging en besluitvorming bijdraagt ‘aan de mogelijkheden om de vergaderwijze aan te passen aan de lokale behoefte, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de vergadering’. Ook ‘bevordert het de toegankelijkheid waarmee debatten voor het publiek te volgen zijn’.

'Niet onverenigbaar met de Grondwet'

Ollongren heeft ook de Groningse hoogleraar staatsrecht Solke Munneke om advies gevraagd. Volgens hem is digitaal vergaderen ook niet onverenigbaar met de Grondwet. Bij het opstellen van de constitutie en andere wetten over de positie van de gemeenteraad, waren er nog geen mogelijkheden tot digitaal vergaderen. De wetgever heeft er daardoor nooit rekening mee kunnen houden.

Punten van meerwaarde fysiek vergaderen

Aan het fysieke vergaderen zitten echter wel voordelen, schrijft Ollongren op basis van de analyse van Munneke. Ze noemt de representatieve symboliek van de fysieke samenkomst als democratisch orgaan, de waarborgen over de besluitvorming en de uitgebreidere mogelijkheid om in de raadszaal onderling te communiceren. ‘Hoewel deze punten van meerwaarde kunnen zijn, betekent dit niet dat enkel fysiek vergaderd zou mogen worden.’

Voordelen digitaal vergaderen

De voordelen van digitaal vergaderen zijn aanvullend aan de fysieke bijeenkomsten, stelt de minister. Omdat er geen reistijd is, zijn vergaderingen beter te plannen. Ook worden de digitale overleggen als efficiënter ervaren, vooral bij informatieve bijeenkomsten. Besloten vergaderen moet volgens de bewindsvrouw wel altijd fysiek plaatsvinden, omdat bij een digitale vergadering de vertrouwelijkheid niet gegarandeerd kan worden.

Looptijd tijdelijke coronawet verlengd

Digitaal vergaderen is nu nog mogelijk op basis van een tijdelijke coronawet. Die loopt eind oktober af, maar Ollongren is voornemens de looptijd opnieuw te verlengen, en dat te blijven doen totdat er een permanente regeling tot stand gekomen is.