Vanaf begin juli 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan met een oefenomgeving in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en met ondersteuning van een softwareleverancier.

Toepasbare regels zijn juridische regels vertaald naar vragenbomen. Deze vragenbomen helpen gebruikers om in het Omgevingsloket te checken of voor hun initiatief een vergunning of melding nodig is en om een aanvraag of melding in te dienen. Met de oefenomgeving kunnen gemeenten ervaring opdoen met het maken, verifiëren en publiceren van toepasbare regels. Kortom, de stappen die nodig zijn om vragenbomen te publiceren in het Omgevingsloket. Hiermee krijgen gemeenten zicht op de ondersteuning die ze nodig hebben bij het werken met toepasbare regels.

De oefenomgeving

De oefenomgeving wordt geleverd door DSO-LV. Voor iedere gemeente is er in deze omgeving het eigen ambtsgebied beschikbaar en een lege structuur met daarin een aantal topactiviteiten, zoals ‘kappen van een boom’ en ‘maken of veranderen van een uitweg’. Een gemeente kan in deze omgeving, met hulp van een softwareleverancier, zelfgemaakte vragenbomen publiceren en vervolgens in het Omgevingsloket beproeven, zonder eerst een omgevingsplan te moeten opstellen en digitaliseren.  

Aan de slag

Vanaf juli staat dus alles staat klaar om zelf te gaan oefenen met het maken van vragenbomen en deze te publiceren in het Omgevingsloket. Hierbij heeft u wel een softwareleverancier nodig. Een aantal softwareleveranciers kan u hier voor een bepaalde periode en tegen relatief geringe kosten bij helpen. Ze bieden u tijdelijk gebruik van hun software om toepasbare regels mee op te stellen en te registreren in de oefenomgeving van DSO-LV. Ze regelen ook de technische aansluiting op de oefenomgeving voor u, zodat u daar zelf niets voor hoeft te doen. Hier vindt u welke leveranciers u kunnen ondersteunen bij het gebruik van de oefenomgeving.

U kunt er zelfs voor kiezen om in de periode dat de oefenomgeving beschikbaar is, gebruik te maken van meerdere leveranciers. Hiermee krijgt u een goed beeld van de verschillen in hun aanbod en aanpak. Heeft u al een leverancier voor toepasbare regels, informeer dan bij deze leverancier naar de mogelijkheden voor het gebruik van de oefenomgeving. 

Introductiecursus

Voordat u samen met een softwareleverancier de oefenomgeving gaat gebruiken volgt u eerst bij VNG een introductiecursus. Daarin praten wij u bij over de ‘theorie’ van toepasbare regels: wat zijn het, waar dienen ze voor en hoe maakt u ze? Ook gaat u tijdens de cursus oefenen met het opstellen van toepasbare regels. U gebruikt tijdens de cursus nog geen software en maakt ook nog geen gebruik van de oefenomgeving van DSO-LV. Dat komt pas als u na de cursus met één van de hierboven genoemde softwareleveranciers aan de slag gaat.

Het is het meest effectief als verschillende disciplines van één gemeente (bijv. juridisch, dienstverlening, vergunningverlening en informatievoorziening op operationeel niveau) samen deelnemen aan de cursus en vervolgens samen aan de slag gaan met de oefenomgeving. Deelname aan de introductiecursus van VNG is gratis.

Op dit moment zijn alls cursussen volgeboekt. We houden u hier op de hoogte van nieuwe data. 

Meer informatie

Op vng.nl vindt u meer informatie over toepasbare regels en de oefenomgeving