Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u te maken krijgen met initiatieven waarvoor de regels in het tijdelijke omgevingsplan moeten worden aangepast.  

Het is van belang om nu te starten met oefenen van het maken van een omgevingsplan. De VNG organiseert hiervoor regionale bijeenkomsten. 

Tijdelijk omgevingsplan 

Gemeenten krijgen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet een tijdelijk omgevingsplan en hebben tot 2029 om dit plan om te zetten in een omgevingsplan nieuwe stijl: een plan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Deze fase wordt ook wel de overgangsfase genoemd. Als u in de overgangsfase een initiatief krijgt waarvoor u de regels in het tijdelijke omgevingsplan moet aanpassen, moet u wel weten hoe u dat moet doen. 

Kennis, inzicht en oefenen 

Het programma ‘Oefenen in de regio: hoe maak ik een omgevingsplan?’ bestaat uit drie online bijeenkomsten, waarbij u kennis opdoet over het omgevingsplan, inzicht krijgt in de keuzes die u moet maken en gaat oefenen met het opstellen van stukjes omgevingsplan, zoals het opstellen van regels. U gaat onder begeleiding van enkele deskundigen van de VNG aan de slag een groot aantal hulpmiddelen die zijn ontwikkeld door de VNG en het interbestuurlijke programma Aan de slag. U werkt met concrete casuïstiek uit uw eigen organisatie (gemeente of uitvoeringsdienst). Vanzelfsprekend wordt aandacht besteed aan het maken van een plan van aanpak voor de overgangsfase. 

Voor wie?  

  • Medewerkers van gemeenten en hun uitvoeringsdiensten zoals Omgevingsdienst, GGD, brandweer: Alle inhoudelijk betrokkenen bij het opstellen van een omgevingsplan. 

  • Alle betrokkenen bij het opstellen van juridische en toepasbare regels.

  • Alle betrokkenen bij het digitaliseren van het omgevingsplan.

Aanmelden

Wilt u meedoen of weten wanneer het programma in uw regio wordt georganiseerd? Neem dan contact op met uw Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO) voor meer informatie of mail naar omgevingswet@vng.nl

Meer informatie