Het verkiezingsproces moet beter! De VNG en de NVVB hebben naar aanleiding van de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en de ledenbijeenkomst in 2017 samen een verkiezingsagenda 2021 opgesteld.

In de agenda staan verschillende aandachtspunten voor een kwalitatief beter, efficiënter en effectiever verloop van het verkiezingsproces. Het jaartal 2021 verwijst naar de in dat jaar geplande Tweede Kamerverkiezingen.

Meer informatie

Tijdens het NVVB Congres op 18 en 19 april is er een workshop waarin de VNG en de NVVB de Verkiezingsagenda toelichten en in discussie gaan. Nog niet ingeschreven voor het congres? Dat kan eenvoudig via de website van de NVVB: