De gemeente is de centrale speler om meer middenhuur te realiseren. Ter ondersteuning hebben de VNG en BZK een overzicht gemaakt van het beschikbare instrumentarium dat ingezet kan worden.

Bij gesprekken in het kader van de Samenwerkingstafel middenhuur is gebleken dat gemeenten vaak aan de slag willen, maar niet altijd weten hoe.

Verschillende mogelijkheden

De effectiviteit van de verschillende instrumenten is afhankelijk van de lokale situatie. In het Gemeentelijk instrumentarium middenhuur staan dan ook verschillende mogelijkheden voor het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuur, inclusief aandachtspunten, stappenplannen en voorbeelden.

Fundamenteel onderdeel woningvoorraad

Met de economische groei trekt de vraag naar woningen sterk aan, met name in stedelijke gebieden. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners, blijft een stad vitaal en aantrekkelijk.

Als een stad voor alle inkomensgroepen huisvesting wil bieden, is middenhuur een fundamenteel onderdeel van de woningvoorraad.

Meer informatie