Gemeenten moeten aan de slag met het VN-verdrag Handicap, onder andere door een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe staat het er in uw gemeente nu voor en op welke onderwerpen is (extra) inzet nodig? Gebruik de online Monitor VN-verdrag Handicap om hier via enquêtes inzicht in te krijgen.

Vraag toegang aan tot de monitor en gebruik het instrument en de uitslag om in gesprek te gaan met collega’s, bestuurders en inwoners binnen uw gemeente.

Wat is de Monitor VN-verdrag Handicap?

De monitor VN-verdrag Handicap is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die de inzet op toegankelijkheid en inclusie van de gemeente coördineren. Wanneer u voor uw gemeente toegang tot de monitor aanvraagt, krijgt u inloggegevens voor de monitor waarmee u voor uw gemeente metingen kunt uitvoeren. Per gemeente is één account beschikbaar. De metingen en uitkomsten ervan zijn alleen zichtbaar voor u en kunnen u helpen om aandachtspunten en prioriteiten te bepalen voor de lokale inclusie agenda en het gesprek hierover binnen de gemeente en met inwoners.

Hoe werkt de Monitor?

De Monitor VN-verdrag Handicap bestaat uit een serie vragenlijsten die u geautomatiseerd kunt laten verzenden naar verschillende doelgroepen. Er zijn vragenlijsten voor collega’s over het beleid van de gemeente, vragenlijsten over ambitie voor bestuurders en vragenlijsten over ervaringen met toegankelijkheid voor inwoners. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals de toegankelijkheid van vervoer, van het onderwijs en van werk en inkomen. U bepaalt zelf naar wie u vragenlijsten wilt versturen en over welke onderwerpen u hen wilt bevragen. Hoe meer mensen u betrekt en hoe meer onderwerpen u meenemen, hoe meer inzicht de monitor geeft.

Welke inzichten geeft de Monitor?

Wanneer een vragenronde is afgelopen, vindt u in de monitor de resultaten van de meting. U kunt de  resultaten daar digitaal inzien of een rapportage downloaden om de uitkomsten te printen of verder te delen. Voor elk onderwerp dat u heeft geselecteerd bij de vragenronde, geeft de monitor rapportcijfers weer op een schaal van 1 tot 10 van de verschillende perspectieven die u heeft betrokken. Waar respondenten inhoudelijke toelichting hebben gegeven bij onderwerpen, kunt u dit in de rapportage ook inzien.

Aan de slag met de Monitor

Wilt u meer weten, een instructievideo bekijken of direct een account aanvragen? Ga dan naar de pagina met alle informatie over de monitor.

Meer informatie