Op verzoek van het College voor Arbeidszaken is per 1 januari 2021 de kolom ‘politiek’ met daarin de 3 normfuncties voor de raadsgriffier, uit de functiematrix van het sectorale functiewaarderingsysteem HR21 verwijderd.

De VNG heeft na gesprekken met de Vereniging van Griffiers (VvG) vastgesteld dat gemeenteraden de griffiers-functie verschillend invullen.

De VNG zou, net als de VvG, graag zien dat gemeenteraden worden ondersteund door een stevige griffie(r), maar respecteert de vrijheid van gemeenteraden om zelf invulling te geven aan de eigen ondersteuning en de toepassing van een bepaald profiel op de functie van de griffier. Gezien het feit dat op dit moment twee derde van de gemeenten die bij HR21 zijn aangesloten al een eigen lokaal profiel voor de functie van de griffier heeft, is de verwachting dat een en ander in de praktijk niet tot grote problemen zal leiden

Voor de gemeenten die op dit moment voor de functie van de raadsgriffier gebruik maken van een van 3 normfuncties die nu uit de functiematrix van HR21 zijn verwijderd, verandert er niets. Deze normfuncties worden als ‘lokale functie’ in de functietabel van de gemeente gehandhaafd. Gemeenten die bij HR21 zijn aangesloten, behouden de mogelijkheid om een lokale functie voor de griffier volgens de HR21 systematiek aan te laten maken.

Met vragen over dit onderwerp kan het beste contact worden opgenomen met de eigen adviseur van de HR21-organisatie.