Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een factsheet gepubliceerd over de normering van topinkomens bij subsidie en aanbestedingen.

Het gaat om de mogelijkheden van gemeenten om binnen de grenzen van de Wet normering topinkomens, via subsidievoorwaarden of aanbestedingseisen invloed uit te oefenen op de inkomens van bestuurders. Vragen daarover kwamen aan de orde bij de begrotingsbehandeling VWS eind 2017 in de Tweede Kamer. De achtergrond daarvan is dat gemeenten de middelen bestemd voor zorg, willen besteden aan zorg, en niet aan bovenmatige topinkomens.

Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie van BZK de factsheet 'topinkomensnormering bij subsidies en aanbestedingen' opgesteld.

Meer informatie