De bijstandsnormen zijn per 1 januari 2018 gewijzigd. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.

Kostendelersnorm

Op kwijtscheldingsverzoeken die op of na 1 januari 2018 worden ingediend is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. De normbedragen voor de bestaanskosten in de kwijtschelding sluiten daarmee aan bij de systematiek uit de Participatiewet.

Voor de kwijtschelding is de kostendelersnorm opgenomen in artikel 16, lid 2, onderdelen b en d van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Meer informatie

De VNG heeft de normbedragen in onderstaande pdf op een rij gezet.