Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De normen (betreffende inkomen en vermogen) gelden van maart 2020 tot en met augustus 2020.

Werkgroep kwijtschelding

De werkgroep kwijtschelding - bestaande uit gemeenten en waterschappen - stelt de normen vast. De normen worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen.

De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt.

Meer informatie