Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden uit Noord-Holland spraken op 10 december in het stadhuis van Haarlemmermeer mee over de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Futuroloog Wim de Ridder schetste de toekomst.  

Vier thema's 

In Noord-Holland staan vier thema’s centraal tijdens het gesprek over de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. De circa zestig aanwezigen discussiëren over de informatiesamenleving, regionale samenwerking, de wijk als samenleving en de energietransitie. Maar eerst houdt futuroloog Wim de Ridder een lezing waarin hij de grenzen verkent van de ‘internet gebaseerde gemeenschap’.

Video verslag

Leren van internetbedrijven

In een stadsdeel van Toronto loopt een proef, waar Google de ‘internet gebaseerde stad’ van de toekomst mag ontwerpen. ‘Dat Google alles weet van inwoners is handig, tegelijkertijd voelen inwoners zich misleid door big brother.’ Toch valt er volgens De Ridder wel degelijk iets te leren van succesvolle internetbedrijven. ‘Ze maken gebruik van digitale technologie waarmee ze de individuele eindgebruiker van dienst kunnen zijn. Internetbedrijven doen het dus precies andersom als overheidsdiensten. Personaliseren biedt ook voor gemeenten kansen.’

Maatschappelijke opgaven helder definiëren

‘Als we er als overheid niet in slagen om te personaliseren, dan verliezen we het. Als het ons wél lukt, dan kunnen we op een andere manier beleid maken’, concludeert Jantine Kriens. Volgens de algemeen directeur van de VNG betekent dat een enorme revolutie. ‘We moeten de maatschappelijke opgaven helder definiëren. Vervolgens benutten we technologie om inwoners te vragen: hoe lossen we het op? Dat brengt een verandering van rollen met zich mee. Met elkaar moeten we daar zo goed mogelijk proberen uit te komen.’

Meer informatie