Bijna honderd wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsleden uit Noord-Brabant spraken in ’s-Hertogenbosch over thema’s voor de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Drie thema’s staan centraal: de informatiesamenleving, de inclusieve samenleving en de veranderende samenleving.

Video verslag

Standaarden

Tijdens het gesprek over de informatiesamenleving wisselen deelnemers met elkaar van gedachten over bestuur, inwoners, big data, privacy en waarden. ‘Persoonlijke gegevens bewaren is één ding. Hoe zorgen we ervoor dat gemeenten op een goede manier omgaan met deze gegevens’, werpt een deelnemer op. De Noord-Brabantse gemeenten vragen de VNG om standaarden op te stellen.

Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, vertelt dat het ontwikkelen van standaarden op dit moment gebeurt in samenwerking met gemeenten.

Onder de noemer ‘samen organiseren’ werken we aan een Common Ground: één gemeenschappelijke basisinformatievoorziening.

Tweedeling

Bij de discussie over de inclusieve samenleving gaat het vooral over de tweedeling: tussen inwoners die meekomen in de maatschappij en mensen die thuis op de bank zitten. Maar ook over de tweedeling tussen statushouders en Nederlanders, tussen arm en rijk, gezond en ongezond. Er is behoefte aan ruimte om te experimenteren en het delen van kennis.

In de andere zaal spreken deelnemers over democratie, bewonersinitiatieven, de positie van de ambtenaar en de veranderende rol van college en raad. Hoe kunnen we mensen beter bereiken? Hoe krijgen we meer mensen naar de stembus? Ook hier pleiten de deelnemers om te experimenteren en kennis uit te wisselen.

Meer informatie