Afgelopen week onderhandelden werkgevers (VNG en Cedris) en vakbonden (CNV en FNV) weer over een cao voor mensen met een arbeidsbeperking. De ambitie is om een cao af te sluiten met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor deze doelgroep die hen stimuleert om aan de slag te gaan bij reguliere werkgevers.

Cao-partijen zijn op veel inhoudelijke punten nader tot elkaar gekomen, maar beschouwen dit proces als pionierswerk. Enkele essentiële onderdelen vergen nader uitzoekwerk. Dat is ook de reden dat er nog geen onderhandelaarsakkoord overeen is gekomen. Partijen hebben afgesproken in januari 2021 verder te praten.

Pensioen

Partijen hebben de ambitie om aan te sluiten bij de pensioenregeling van de sociale werkvoorziening, die wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI). Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid om (vrijwillig) aan te sluiten bij PWRI. Dit kan via hun website.

Wanneer een onderhandelaarsakkoord wordt bereikt zullen cao-partijen ieder afzonderlijk een ledenraadpleging houden. Nadere informatie volgt in januari.

Meer informatie