Veel gemeenten hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van het eigen vastgoed. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

Aan de enquête deden uiteenlopende gemeenten mee; kleine en grote, voorlopers en achterblijvers, verspreid door het land. Ruim 60% heeft in beeld welke panden ook op termijn tot de kernvoorraad behoren en verduurzaamd moeten worden. Ook is er vaak een vertaling gemaakt naar de duurzaamheidsmaatregelen. Maar de enquête laat ook duidelijk zien dat er nog heel wat moet gebeuren om het eigen duurzaamheidsbeleid te operationaliseren.

Kansen en hobbels

De meeste deelnemers aan de enquête zien het meest in het verduurzamen via het onderhoud, via nieuwbouw en speciale budgetten. Ze verwachten niet dat de beleidsdoelen van de eigen gemeente rond de verduurzaming van het vastgoed worden gehaald. Het gebrek aan capaciteit en geld worden het vaakst als knelpunt genoemd. 

Samen oplossen

De enquête is via de VNG en via PO- en VO-raad onder scholen verspreid. Scholen staan vaak voor dezelfde vraagstukken als gemeenten. Daarbij hebben partijen elkaar nodig voor de oplossing. Ze werken daarvoor in Bouwstenen-verband ook landelijk samen. De VNG ondersteunt dit initiatief.

Meer informatie

Bouwstenen voor Sociaal is een kennisplatform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.