Het vierde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid opent met een artikel over privacy en gegevensdeling. Verder is er nieuws in vrijwel alle rubrieken, zoals 'Geweld hoort nergens thuis', 'Zorg- en Veiligheidshuizen', 'Radicalisering' en 'Mensenhandel'.

Bekijk de nieuwsbrief online: Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid, nummer 4, 17 januari 2019.

De Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid bevat naast VNG-berichten ook veel ander nieuws op het raakvlak van zorg en veiligheid van andere organisaties. U kunt zich abonneren via de link hieronder.

Meer informatie