Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk en is het uitvoeringsprogramma van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie. Dit eerste deltaplan voor ruimtelijke adaptatie voor 2018 verschijnt met Prinsjesdag. 

Een nieuwsbrief geeft uitleg.

Doel Deltaplan

Het doel is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. Met het plan willen de genoemde partijen het proces van ruimtelijke adaptatie versnellen en intensiveren. De opgave verschilt van plaats tot plaats.

Nieuwsbrief

Een extra editie van de digitale nieuwsbrief Deltanieuws biedt meer informatie over het deltaplan. Stefan Kuks, de voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie, licht 7 ambities van het deltaplan toe. Bovendien delen deltacommissaris Wim Kuijken en enkele van de betrokken bestuurders hun visie en vertellen ze hoe ze hier al mee bezig zijn. Want vele overheden, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers werken al aan ruimtelijke adaptatie.

Meer informatie