Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten zorgpremies 2021 (inclusief collectiviteitskorting). Hier staan de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.

CZ, IZA en Menzis

Voor de collectieve zorgverzekering hebben we een nieuw collectief zorgverzekeringscontract met 3 verzekeraars afgesloten: CZ, IZA en Menzis. De looptijd van dit contract is 1 januari 2021 tot 1 januari 2025 met de optie om deze eenmaal met één jaar te verlengen. 

Vergelijken

Via www.collectiefzorgaanbod.nl kunt u uw huidige zorgverzekering (ook als u die elders heeft afgesloten) vergelijken op basis van prijs en inhoud met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod. Kijk wat zorgverzekeringen u te bieden hebben, selecteer uw voorkeuren en vergelijk de mogelijkheden. Als u uw keuze gevonden heeft, dan kunt u rechtstreeks vanuit deze site een offerte aanvragen en de verzekering sluiten. Voor vragen kunt u terecht bij de betreffende zorgverzekeraars, maar ook bij uw personeelsadviseur.

Belangrijke opmerkingen overzicht collectieve zorgverzekering

  • Er worden restitutiepolissen, naturapolissen aangeboden. Bij de restitutiepolis is er doorgaans geen directe vergoeding aan de zorgverlener,  de keuze voor uw zorgverlener is vrij. Bij de naturapolis wordt er wel doorgaans direct aan de zorgverlener vergoed, de keuze voor zorgverleners is meestal beperkt uit gecontracteerde zorgverleners. Per 2021 wordt in het nieuwe collectieve zorgverzekeringscontract ook een naturapolis met beperkte dekking en vergoeding aangeboden tegen een scherpe lagere premie.
  • De collectiviteitskorting van de collectieve basisverzekering is 5% (het wettelijk maximum) in 2021. De kortingen op de aanvullende (tandarts)verzekeringen zijn hoger en gelden onverkort.
  • Het wettelijk eigen risico is voor 2021 gelijk gebleven op € 385 per jaar. Het eigen risico geldt niet voor bepaalde vormen van zorg, zoals huisartsenzorg.
  • De keuze om afhankelijk van uw behoefte bij één zorgverzekeraar een basis- , een aanvullende- of een tandartsverzekering af te sluiten.
  • U kunt ook een keuze maken per onderdeel van de zorgverzekering. U kunt bijvoorbeeld de basisverzekering bij CZ afsluiten en de tandartsverzekering bij IZA. Daarnaast kunt u een keuze maken tussen CZ, Menzis en IZA (of een andere verzekeraar) voor de aanvullende zorgverzekering.

Meer informatie