Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten zorgpremies 2020 (inclusief collectiviteitskorting). Hier staan de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.

CZ, IZA en Menzis

Voor de collectieve zorgverzekering hebben we met drie verzekeraars contracten afgesloten: CZ, IZA en Menzis. Via www.collectiefzorgaanbod.nl kunt u uw huidige zorgverzekering (ook als u die elders heeft afgesloten) vergelijken qua prijs en inhoud met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod. Kijk op de site wat zorgverzekeringen u te bieden hebben, selecteer uw voorkeuren en vergelijk de mogelijkheden.

Als u uw keuze gevonden heeft, dan kunt u rechtstreeks vanuit deze site een offerte aanvragen en de verzekering sluiten. Voor vragen kunt u terecht bij de betreffende zorgverzekeraars, maar ook bij uw personeelsadviseur.

Belangrijke opmerkingen overzicht collectieve zorgverzekering

  • Er worden restitutiepolissen en naturapolissen aangeboden. Bij de restitutiepolis is er doorgaans geen directe vergoeding aan de zorgverlener,  de keuze voor uw zorgverlener is vrij. Bij de naturapolis wordt er wel doorgaans direct aan de zorgverlener vergoed, de keuze voor zorgverleners is meestal beperkt uit gecontracteerde zorgverleners.
  • Het wettelijk eigen risico is voor 2020 gelijk gebleven op € 385 per jaar. Het eigen risico geldt niet voor bepaalde vormen van zorg, zoals huisartsenzorg.
  • De keuze om afhankelijk van uw behoefte bij één zorgverzekeraar een basis- , een aanvullende- of een tandartsverzekering af te sluiten.
  • U kunt ook een keuze maken per onderdeel van de zorgverzekering. U kunt bijvoorbeeld de basisverzekering bij CZ afsluiten en de tandartsverzekering bij IZA. Daarnaast kunt u een keuze maken tussen CZ, Menzis en IZA (of een andere verzekeraar) voor de aanvullende zorgverzekering.