Op 8 mei ontvingen gemeenten beschikkingen met een derde voorschot voor de uitvoering van de Tozo. Ook kunnen gemeenten vanaf 8 mei aanvragen in behandeling nemen voor de uitkering levensonderhoud van grenswerkers en voor lening bedrijfskapitaal van AOW-gerechtigden.

Voorschotten

De beschikkingen voor het derde voorschot bedragen in totaal € 550 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo komt hiermee op € 2,0 miljard. Zie de precieze bedragen per gemeente op de website van de Rijksoverheid. De voorschotten worden via 1 betaling verstrekt. 

Grenswerkers en AOW-gerechtigden

Gemeenten kunnen nu ook aanvragen in behandeling nemen voor de uitkering levensonderhoud van grenswerkers (die wonen in Nederland en een bedrijf hebben in de EU, EER of Zwitserland) en aanvragen lening bedrijfskapitaal van AOW-gerechtigden. Vanaf 18 mei zijn aanvragen mogelijk voor de lening bedrijfskapitaal voor grenswerkers die wonen in de EU, EER of Zwitserland en een bedrijf hebben in Nederland, de gemeente Maastricht voert dit uit. 

De website www.krijgiktozo.nl is bijgewerkt voor deze nieuwe doelgroepen. Op deze website kunnen zelfstandig ondernemers na het invullen van een vragenlijst een indicatie krijgen of zij wel of niet aanspraak kunnen maken op de Tozo uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal. 

Handreiking

Op 1 mei verscheen het aangepaste modelaanvraagformulier. Ter ondersteuning voor de uitvoering is de Handreiking Tozo vernieuwd, zie hoofdstuk 7 met informatie over grenswerkers en AOW-ers. De handreiking bevat tevens aanvullende informatie over het inkomensbegrip en de voorwaarden die aan de lening bedrijfskapitaal kunnen worden verbonden. 

Handreiking (pdf) / word-versie

Modelbrieven en -beschikkingen

Daarnaast is een nieuwe versie beschikbaar van de set modelbrieven en -beschikkingen. Toegevoegd zijn modellen die gebruikt kunnen worden bij het verstrekken van de lening bedrijfskapitaal Tozo: 

  • een modelakte voor lening bedrijfskapitaal (met verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid)
  • een aparte verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid