De geactualiseerde voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid is vanaf nu beschikbaar. De voorbeeldnota helpt gemeenten bij het invullen van hun eigen lokaal antennebeleid. 

De nota houdt rekening met nieuwe (Europese) regels en de Omgevingswet. Gemeenten kunnen de nota gebruiken als basis voor het eigen antennebeleid. Daarbij heeft de nota als doel het beleid voor het plaatsen van vergunningplichtige antennes meer op elkaar af te stemmen en te harmoniseren. Door uit te gaan van dezelfde uitgangspunten weten gemeenten, inwoners en mobiele operators van tevoren waar ze aan toe zijn.

Lokaal antennebeleid vaststellen na wijziging Telecommunicatiewet

Het Antennebureau adviseert wel te wachten met definitieve vaststelling van lokaal antennebeleid tot na de behandeling van de gewijzigde Telecommunicatiewet in de Tweede Kamer. Deze wordt in de loop van 2021 verwacht.

Proces

De voorbeeldnota is het gevolg van een proces dat geïnitieerd is door de gemeente Almere, het Antennebureau, het ministerie van EZK en de VNG.  Ze onderzochten waar gemeenten behoefte aan hebben bij het implementeren van de nieuwe Telecommunicatiewet in gemeentelijke beleid. De eerste behoefte was een bijgewerkt Voorbeeld Antennebeleid, dat rekening houdt met ontwikkelingen, zoals de nieuwe Omgevingswet.

Nieuwe voorbeelden

Concepten van het voorbeeldbeleid zijn eerst besproken met de VNG en direct betrokken gemeenten en daarna geconsulteerd bij het ministerie van EZK en Monet. Hierna is het document breder geconsulteerd onder gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op basis van de voorbeeldnota zullen verdere voorbeelden rond leges, marktconforme tarieven, voorbeeldcontracten voor gebruik gemeentelijke infrastructuur, verbeterde processen en visuele inpasbaarheid worden gerealiseerd.

Uitrol small cells

We vroegen via onze mailinglist ongeveer 150 gemeenteambtenaren om hun suggesties. Naar aanleiding van de consultatieronde via de VNG kwam er nog waardevolle feedback die verwerkt is in de voorbeeldnota. Zo is in het wettelijk kader de tekst over de bescherming van de volksgezondheid uitgebreid en meer uitleg over wat er in het Antenneconvenant staat over grootschalige uitrol small cells. Verder is als optie toegevoegd dat de gemeente bij grootschalige uitrol small cells afspraken maakt over de communicatie.

Online kenniscafé voorbeeldnota 

Op 12 mei 2021 van 15.00 tot 16.30 uur organiseert het Antennebureau een online kenniscafé speciaal voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Ze bespreken onder andere de rol van de gemeente bij het plaatsen van antennes en het gebruik van de voorbeeldnota.

Nieuw forum

Sinds kort heeft het VNG-programma 5G en Digitale Connectiviteit een eigen forum voor gemeenteambtenaren die zich met dit onderwerp bezig houden. Hier wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en kunt u met collega’s van andere gemeenten informatie en ideeën uitwisselen en vragen stellen. Dit forum gaat de mailinglist vervangen en heeft als voordeel dat het niet wordt tegengehouden door spamfilters. Reacties zijn zichtbaar en beschikbaar en gemeenten kunnen eenvoudiger zelf een onderwerp starten.

Meer informatie