De VNG en Pharos publiceren een reeks van 5 brochures over regionale en Lokale Preventieakkoorden. De reeks laat praktijkvoorbeelden zien over de totstandkoming van de akkoorden. Hoe kwam de samenwerking tot stand? Wat zijn de lessons learned? Wat is het advies aan andere gemeenten?

In 4 van de brochures staat telkens een gemeente centraal: Rotterdam Rijnmond, Súdwest-Fryslân, Zaanstad en Venray laten zien hoe zij het hebben aangepakt en wat een belangrijke voorwaarde is geweest om te komen tot een breed gedragen akkoord.  De 5e brochure staat volledig in het teken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en de manier waarop dit kan worden ingebed in een Lokaal Preventieakkoord.

Afspraken om een gezonde leefstijl te bevorderen

Overal in het land sluiten gemeenten en partners Lokale Preventieakkoorden. In deze akkoorden maken zij afspraken om een gezonde leefstijl te bevorderen op de leefstijlgebieden roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Het is dé manier om samenwerking met partners (nieuw) leven in de blazen en inwoners de kans te bieden om gezond te worden en te blijven.

Tips om met preventie om te gaan

Het nationaal preventieakkoord krijgt ook op lokaal en regionaal niveau steeds meer handen en voeten. Veel gemeenten en regio’s gaan samen aan de slag met de lokale uitvoering. Via de brochures deelt de VNG lessen vanuit verschillende regio’s, met als doel gemeenten, maar ook andere relevante partijen zoals GGD’en, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en ondernemers, praktische tips te geven om met preventie aan de slag te gaan.

Ondersteuningsaanbod en uitvoeringsbudget

Heeft uw gemeente nog geen preventieakkoord? Bij het opstellen hiervan kunt u voor ondersteuning terecht bij de VNG. U kunt bij dit ondersteuningsteam ook ondersteuningsbudget aanvragen. Op deze webpagina vindt u meer informatie. Via deze pagina wordt u ook op de hoogte gehouden van nieuws en actualiteiten rondom Lokale Preventieakkoorden. Wist u dat er ook uitvoeringsbudget beschikbaar wordt gesteld? Zie voor meer informatie over het uitvoeringsbudget:

Meer informatie

Meer informatie over Pharos en GezondIn:

  • Het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos wil gezondheidsachterstanden terugdringen. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands positie in de maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaaleconomische status (SES). SEGV zijn over de hele wereld aangetoond. In Nederland leven mensen met basisonderwijs of vmbo gemiddeld zes jaar korter en zelfs vijftien jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hbo of universitaire opleiding.
  • Pharos voert het stimuleringsprogramma GezondIn uit. De GezondIn-adviseurs van Pharos en Platform31 ondersteunen gemeenten hoe zij hun lokale aanpak kunnen versterken, verspreiden kennis en brengen professionals uit alle domeinen bij elkaar. Kijk ook op www.gezondin.nu.