Het overzicht met voorbeelden van hoe gemeenten het Participatieverklaringstraject (PVT) vormgeven is weer uitgebreid, Er zijn tien nieuwe voorbeelden toegevoegd, onder andere uit Deurne, Borne, Epe, Gennep en Bronckhorst.

De gemeente Deurne heeft bijvoorbeeld gekozen voor een integrale aanpak waarin het Participatieverklaringstraject (PVT) en de maatschappelijke begeleiding tegelijk worden aangeboden. Er wordt gewerkt met een menukaart waarbij de vergunninghouder naar behoefte kan kiezen uit het aanbod, zoals een cursus financiële administratie of trainingen van een jobcoach.

Een ander voorbeeld dat is toegevoegd komt uit de gemeente Borne. Daar wordt het Participatieverklaringstraject (PVT) uitgevoerd door VluchtelingenWerk Oost-Nederland. De 59 vergunninghouders krijgen vier workshops met daaropvolgend de ondertekening van de participatieverklaring.

Meer informatie