Van de handreiking Tozo is inmiddels versie 7 beschikbaar. Deze bevat aanvullingen over onder meer de nieuwe bijstandsnormen per 1 juli. Deze nieuwe normen zijn ook opgenomen in versie 2 van het modelaanvraagformulier, het mutatie-aanvraagformulier en de begeleidende websitetekst.

De nieuwe versie van de handreiking Tozo bevat daarnaast aanvullingen over de volgende onderwerpen: 

  • De continuïteitsbijdrage voor zorgverleners
  • De samenloop van de Tozo met de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Alle nieuwe documenten vindt u in de Toolkit Tozo vanaf 1 juni.