Eind september 2021 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving geïnstalleerd. Tegelijkertijd wordt de oefenomgeving opgeschoond. U moet de oefencontent die u wilt blijven gebruiken zelf opslaan en weer terugzetten vanuit uw Omgevingswet-software.

Alle bestaande content wordt verwijderd. Daarvoor komen nieuwe versies in de plaats van alle centraal beschikbare content, zoals de rijksregels, de bruidsschat en de behandeldienstinstellingen.

Voorlopige planning

  • Vanaf 22 september wordt de nieuwe versie van de software geïnstalleerd en is de oefenomgeving niet beschikbaar.
  • Vanaf 24 september worden de rijksregels en de bruidsschat opnieuw geladen.
  • Naar verwachting kunt u vanaf 28 september weer oefenen.

Kijk voor de volledige planning op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Vervanging rijksregels en bruidsschat

Er zijn nieuwe versies beschikbaar van de rijksregels (AMvB’s en Omgevingsregeling) en de bruidsschat. De rijkscontent is aangepast aan de eisen van de laatste versie van de STOP-standaard. Die aanpassingen zijn nodig om de verwijzingen naar ambtsgebieden en de waardenlijsten goed te laten werken.

In de vernieuwde bruidsschat en de bijbehorende toepasbare regels zijn de bevindingen uit het acceptatieproces van de bruidsschat verwerkt. Het is niet mogelijk om de bruidsschat rechtstreeks in het DSO aan te passen. Daarom wordt de huidige bruidsschat verwijderd. Daarna kan de vernieuwde bruidsschat opnieuw worden geladen.

Bestaande oefencontent vervalt

De oefenomgeving bevat veel content die overheden niet meer gebruiken. Deze content, bijvoorbeeld eerder geladen juridische regels, belemmert hen bij het oefenen. Overheden kunnen dit soort content namelijk niet eenvoudig zelf verwijderen. Daarom wordt het systeem geleegd. Overheden kunnen daarna een frisse start maken met hun oefenactiviteiten.

Eigen content terugzetten in het DSO

Al uw eigen content wordt binnenkort dus verwijderd van de oefenomgeving. Deze content wordt niet opgeslagen en niet teruggezet. Belangrijk is daarom dat u zelf uw eigen content veiligstelt, als u daar behoefte aan heeft. De content die u wilt blijven gebruiken, moet u na de opfrisbeurt van het DSO ook zelf weer terugzetten, vanuit uw eigen software. Staan er in uw content (verwijzingen naar) ambtsgebieden? Of waarden die niet langer op de waardenlijst staan? Dan moet u uw content aanpassen. Als u dat niet doet, werkt deze niet of niet goed meer in het DSO.

Misschien zijn er daarnaast nog andere aanpassingen in uw content nodig. De afgelopen periode is ook besteed aan het werkend krijgen van alle benodigde validaties in de planketen. Bovendien is een aantal validaties gewijzigd. Hierdoor wordt een omgevingsdocument dat voorheen wél werd geaccepteerd door de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), nu misschien niet meer geaccepteerd. Dat komt doordat het stuit op een validatie die er eerder nog niet was. Hoe langer het geleden is dat u het omgevingsdocument heeft geladen via de LVBB, hoe groter de kans is dat dit gebeurt.

We raden u aan contact op te nemen met uw plansoftwareleverancier. Samen kunt u nagaan hoe u het beste kunt zorgen dat uw content opnieuw geladen kan worden op de oefenomgeving.

Meer informatie