De Huisvestingswet 2014 heeft een lange, complexe ontstaansgeschiedenis, daardoor is het moeilijk om in de diverse documenten de toelichting te vinden bij de artikelen van wet. Een artikelsgewijze en een algemene toelichting vindt u in de Leeswijzer Huisvestingswet 2014.

Het document bevat ook een overzicht van de verschillende bronnen, de parlementaire behandeling en de complete tekst van de Huisvestingswet. Het ministerie van BZK publiceerde onlangs een update van de Leeswijzer.

Meer informatie