Binnen het programma Geweld Hoort Nergens Thuis heeft het deelproject trauma-aanpak 2 nieuwe tools gemaakt met informatie voor professionals die in hun werk trauma tegenkomen en hierop alert willen zijn.

Traumabewustzijn

De eerste tool gaat over traumabewustzijn en trauma-aanpak en is bestemd voor professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein. Zij vinden hierin antwoorden op vragen zoals wat houdt trauma in, wat zijn de gevolgen van trauma en wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief. Ook de vraag 'hoe herkent u een trauma' komt aan de orde. Als u beter kunt signaleren, dan kunt u ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen.

Traumascreening

In de tweede tool vindt u het overzicht van traumascreening dat gebruikt kan worden door meerdere professionals. Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling komt u namelijk overal tegen en heeft veel impact op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen. De rol bij het signaleren en aanpakken van trauma verschilt per beroepsgroep. Er is een driedeling gemaakt. Op de eerste 2 pagina’s kunt u zien wat past bij uw eigen werk en hoe dit screeningsoverzicht u kan helpen bij het signaleren van trauma en traumasensitief werken. Daarna volgen afwegingen bij screening (bent u wel of niet aan zet?), wat u precies kunt screenen en wat een trauma-aanpak inhoudt.

Meer informatie

In het najaar van 2020 werden ook 2 tools binnen het deelproject Trauma uitgebracht. Die handelden over het inbedden van traumasensitiviteit en traumasensitief werken binnen de visie gefaseerde ketenzorg:

Heeft u vragen? Mail dan naar info@geweldnergensthuis.nl