De VNG heeft de toelichting op het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (VNG Model AIv) aangepast. De toelichting is een handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om  het VNG Model AIv te kunnen toepassen bij de inkoop van leveringen en diensten.

Geactualiseerde toelichting

Met behulp van input van gemeenten en van het bedrijfsleven is de toelichting geactualiseerd en verduidelijkt. De actualisatie is in lijn met jurisprudentie, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en wijziging van (Europese) regelgeving.

Het VNG Model AIv zelf is niet aangepast. Het voldoet nog altijd aan de Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen.

Standaard afwijken van het model

Uniformiteit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven door  geïnteresseerden. Mocht u er toch voor kiezen om in uw gemeentelijke algemene inkoopvoorwaarden  standaard van het VNG Model AIv af te wijken of dit aan te vullen, dan is het van belang dat u dit goed en eenduidig inzichtelijk maakt.

Wij verzoeken u daarom in dat geval gebruik te maken van het (standaard) addendum (bijlage bij de publicatie).

Meer informatie