Op 1 juli 2021 gaat een AMvB en Regeling in over de uniformering van de loonwaardebepaling voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Met de nieuwe regels wordt beoogd knelpunten weg te nemen die werkgevers in de praktijk ervaren.

Naast de uniformering van de loonwaardebepaling wordt ook het uitbetalingstijdstip van de te betalen loonkostensubsidie aan werkgevers geregeld. De inwerkingtredingsdatum daarvan wordt, op een later tijdstip, nog apart bij Koninklijk Besluit vastgesteld.

Meer informatie