De VNG, IPO en UvW zijn trots dat de concept-RES’en ondanks corona op tijd en met mooie ambities zijn ingediend. Dat staat in hun bijdrage aan het AO Klimaat en Energie van 7 oktober. Daarin gaan ze ook in op hun zorgen over de netcapaciteit en de nieuwe postcoderoosregeling.

De decentrale overheden zien de huidige en voorziene knelpunten op het gebied van netcapaciteit als een groot risico voor het slagen van de energietransitie. Gemeenten zien ook de nieuwe PCR-subsidieregeling (postcoderoosregeling) als zorgenkind. In de bijdrage van de decentrale overheden noemen ze enkele punten die nodig zijn om de nieuwe regeling tot een succes te maken, waaronder realistische subsidiebedragen die een terugverdientijd van ongeveer 7 jaar mogelijk maken. Voor inwoners met een duurzaam hart is een terugverdientijd richting de 10 jaar of meer veel te lang. 

In de Regionale Energie Strategieën wordt op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van de landelijke doelstelling van 35 TWh voor duurzame energie. De decentrale overheden vragen de ministers van EZK en BZK duidelijkheid te geven over het proces van de RES’en in relatie tot de NOVI. Ook schrijven ze dat kernenergie, biomassa en geothermie geen grootschalig onderdeel kunnen zijn van de RES’en tot 2030. 

Meer informatie