Leeuwarden en Amersfoort zetten deze maand hun handtekening onder het manifest Iedereen doet mee! Daarmee zijn zij de 29e en 30e gemeente die zich aansluiten bij de groep koplopers uit het VNG-project Iedereen doet mee!

Dit project wil ervoor zorgen dat alle gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap.

Aanpak toegankelijkheid in Leeuwarden

'In Leeuwarden zijn we goed op weg met toegankelijkheid en inclusie', aldus wethouder Herwil van Gelder, Leeuwarden. 'We zijn een eigen aanpak aan het ontwikkelen, waar ik enthousiast over ben. Voor de duidelijkheid: bij de gemeente Leeuwarden gebeurt al het nodige op het gebied van toegankelijkheid. Al werkende zijn we in gesprek met ervaringsdeskundigen en wordt een groeidocument Toegankelijkheid opgebouwd.'

Tweede werkconferentie Lokale Inclusie Agenda

Leeuwarden hield op 12 sepember samen met de Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden tweede werkconferentie over de Lokale Inclusie Agenda. Een zaal vol inwoners en betrokken partijen ging aan de slag met de thema’s Communicatie, Werk en Participatie, Welzijn en Zorg, Vrije tijd en Sport.

Wethouder Van Gelder en de voorzitter van de Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden Hilda Snippe ondertekenden aan het eind van de dag het manifest Iedereen doet mee! Daarmee sluit ook Leeuwarden zich aan bij de koplopergemeenten. Zie ook:

Iedereen doet mee in Amersfoort

Wethouder Cees van Eijk van Amersfoort: 'Als je in Amersfoort woont, dan hoor je erbij en mag je meedoen. Met en zonder beperking of aandoening. Makkelijk een gebouw in kunnen of ongehinderd sporten, reizen, werken en studeren. Dat moet voor iedereen mogelijk worden. Dit manifest onderstreept dat we samen met inwoners hier de schouders onder zetten.'

Bijeenkomst Lokale Inclusie Agenda

Twaalf ervaringsdeskundige inwoners en wethouder Van Eijk ondertekenden op maandag 16 september het manifest Iedereen doet mee! tijdens een bijeenkomst over de Lokale Inclusie Agenda. De aanwezigen evalueerden de agenda 2019 en bespraken welke acties volgend jaar nodig zijn om Amersfoort toegankelijker te maken. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink was van de partij om het belang van de samenwerking tussen gemeenten en inwoners met een beperking te onderstrepen.
 

Meer informatie

Ook andere gemeenten die zich actief (willen) bezighouden met het VN-Verdrag Handicap en willen werken aan een inclusieve samenleving kunnen het manifest tekenen, zie:

Zie ook