Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. De normen (betreffende inkomen en vermogen) gelden van september 2020 tot en met februari 2021.

Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt. De werkgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) stelt die normen vast en ze worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt. 

Meer informatie