Vandaag begon de Commissie Europa en Internationaal met een nieuwe gemeentelijke delegatie naar het Comité van de Regio’s. De komende periode vertegenwoordigen zij de belangen van Nederlandse gemeenten in de Europese Unie. 

In Europa werken aan lokale opgaven

Op Europees niveau staan we aan het begin van twee grote opgaven: ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de Green Deal. De nieuwe Europese Commissie heeft na haar start in december de eerste wetsvoorstellen en initiatieven hierover al gepresenteerd. Deze zullen het komende jaar in het Comité van de Regio’s worden besproken. 

Comité van de Regio’s

In het Comité van de Regio’s zitten twaalf Nederlandse gemeentelijke leden, voor een periode van vijf jaar. Zij pleitten daar voor uitvoerbare Europese wetten. Dat is belangrijk omdat een groot deel van de Europese wetgeving wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

Groepsfoto van de Nederlandse gemeentelijke delegatie naar het Comité van de Regio's

De Nederlandse gemeentelijke delegatie bestaat uit: 

 • Mw. Nauta-van Moorsel, burgemeester Hof van Twente (lid, voorzitter van gemeentelijke Nederlandse delegatie)
 • Dhr. De Heer, wethouder Zwolle (lid)
 • Dhr. Jonkman, wethouder Opsterland (lid)
 • Dhr. Kâhya, wethouder ’s-Hertogenbosch (lid)
 • Mw. de Hoon-Veelenturf, burgemeester Baarle-Nassau (lid)
 • Mw. Schouten, wethouder Nieuwegein (lid)
 • Mw. Delissen-van Tongerlo, burgemeester Peel en Maas (plv. lid, dubbelmandaat met Congres-delegatie)
 • Dhr. Aboutaleb, burgemeester Rotterdam (plv. lid)
 • Dhr. Van Assche, wethouder Terneuzen (plv. lid)
 • Dhr. Van Asten, wethouder Den Haag (plv. lid)
 • Mw. Hendrickx, wethouder Tilburg (plv. lid, dubbelmandaat met de internationale delegatie)
 • Dhr. Rink, wethouder Emmen (plv. lid)

Meer informatie