Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning zijn als voorrangscategorie uit de Huisvestingswet 2014 geschrapt. Opdat gemeenten kunnen voldoen aan de taakstelling om vergunninghouders te huisvesten, heeft de VNG de model huisvestingsverordening aangepast.

Gemeenten zijn hierover per ledenbrief geïnformeerd. Aan de ledenbrief is een model urgentieverordening toegevoegd voor die gemeenten waar er geen sprake is van schaarste op de woningmarkt, ook zij kunnen in een verordening bepalen dat bepaalde categorieën woningzoekenden met voorrang worden gehuisvest.

In beide modelverordeningen is er in voorzien dat bij ‘aanwijzing van vergunningplichtige woonruimte’ standplaatsen voor woonwagens worden uitgezonderd.

Meer informatie

Hieronder de ledenbrief met bijlagen.