Na 10 jaar heeft de VNG de Model Referendumverordening vernieuwd. De verordening is geheel herzien. De afgelopen jaren zijn er zo'n veertig referenda georganiseerd: twee op nationaal niveau, de rest bij gemeenten.

Kennis uit en ervaring met deze referenda zijn gebruikt om de modelverordening te herzien. Om tot een goed en bruikbaar model te komen, heeft de VNG een klankbordgroep ingesteld die bestond uit vier wetenschappers (vaak met lokale referenda-ervaring) en twee leden van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. Hun waardevolle input is in de modelverordening verwerkt.

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijke aanpassingen in de Model Referendum verordening zijn:

  • De verordening biedt drie referendumvarianten waaruit gekozen kan worden.
  • Er is een digitale mogelijkheid opgenomen voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen.
  • Er is een subsidieregeling opgenomen om campagneactiviteiten van burgers en maatschappelijke organisaties voor het referendum te ondersteunen.
  • Er is een richtlijn vastgesteld voor het aantal ondersteuningsverklaringen bij het inleidend respectievelijk definitief verzoek.
  • Er wordt geen opkomstdrempel voor een geldig referendum gehanteerd.

Meer informatie

Hieronder de modelverordening met bijlagen en de ledenbrief waarmee de verordening vandaag naar de gemeenten is verzonden. De ledenbrief licht artikelsgewijs de aanpassingen toe, deze toelichting kan tevens dienstdoen als implementatiehandleiding.