Rijk en gemeenten gaan de komende 4 jaar samen aan de slag met de inzet op 4 actuele gezondheidsvraagstukken. De rode draden in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024  zijn Health in All Policies en het concept van Positieve Gezondheid.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de VNG hebben afgesproken voor 3 thema's domeinoverstijgende ontwikkelagenda’s te gaan maken zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht en het mogelijk is om oplossingen voor de lange termijn te ontwikkelen.

Het gaat om deze thema's:

  • de aanpak van gezondheidsachterstanden
  • gezondheidsbescherming in de fysieke leefomgeving
  • van denken vanuit ziekte naar denken vanuit gezondheid

Blij met brede inzet en aanpak

'Gemeenten zijn blij met de brede inzet en aanpak van de staatssecretaris op gezondheid en vitaliteit voor alle inwoners van ons land', aldus Sven de Langen, wethouder in Rotterdam en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. 'Dit biedt kansen om preventie van ziektelast nog steviger neer te zetten en ervoor te zorgen dat we beter kunnen voorkomen dat mensen in de toekomst zwaardere zorg nodig hebben. Ook hierbij trekken we op met zorgverzekeraars, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Met deze nieuwe nota zie ik bovendien mogelijkheden om gezonde keuzes te stimuleren en de balans in de voedselomgeving naar een gezond aanbod te herstellen.'

Meer informatie