Bent u de gemeente die vooroploopt in het gezamenlijk vormgeven van de nieuwe cliëntondersteuning Wmo en jeugd? Doe dan mee als koplopergemeente met het project Koplopers II en meld u aan!

In de periode 2018-2021 geven de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, een vervolg aan het Koploperproject uit 2017. Net als het afgelopen jaar zijn de doelen dat:

  • cliëntondersteuning voor burgers en professionals beter vindbaar en beschikbaar wordt
  • de kwaliteit van de ondersteuning wordt versterkt en de deskundigheid ten aanzien van specifieke groepen wordt vergroot.

Door intervisie en regionale en landelijke bijeenkomsten willen we ervoor zorgen dat gemeenten en alle (lokale) betrokkenen van elkaars ervaringen leren.

Criteria

De VNG, Ieder(in) en Koepel ASD selecteren de koplopers voor 2019. Bij de selectie staan vier criteria voorop:

  • De gemeente heeft een duidelijke visie op het nut en de positie van cliëntondersteuning. 
  • Is het een gezamenlijk en lerend ontwikkelingsproces van gemeente, burgers/cliënten, beroepskrachten en vrijwilligers?
  • Zijn er mooie vernieuwingen gerealiseerd of in ontwikkeling op aspecten van cliëntondersteuning?
  • De gemeente maakt duidelijk welke ambitie zij heeft met betrekking tot cliëntondersteuning, bij voorkeur in relatie tot haar toegangsbeleid en eigen dienstverlening. 

Aandachtspunten

We streven naar een zodanige geografische spreiding zodat er in elke provincie minimaal één koploper is. We zien graag dat in een regio samenwerkende gemeenten zich gezamenlijk aanmelden. Ten slotte zijn we er een grote voorstander van dat gemeente en cliënten- en inwonersorganisatie samen een voordracht doen!

De opgave in de Wmo bij cliëntondersteuning gaat niet alleen over de Wmo zelf, maar is een sociaal domein brede opgave. Het is daarom ook een pre wanneer de gemeente cliëntondersteuning (voor bepaalde groepen) integraal en/of levensbreed benadert.

Aanmelden

Bent u - of kent u - een gemeente die vooroploopt in het gezamenlijk vorm geven aan de nieuwe cliëntondersteuning, zend uw kandidatuur dan uiterlijk  24  oktober aan Susan de Vries (Movisie), via s.devries@movisie.nl.

Meer informatie