36 gemeenten, 9 provincies en het Rijk hebben het Schone Lucht Akkoord al ondertekend. Hun gezamenlijke ambitie is om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren en voor 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te realiseren. Wilt u ook deelnemen? Uw gemeente kan binnenkort alsnog aansluiten. 

De deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord werken samen aan concrete maatregelen, innovatie en pilot projecten en ze delen kennis en goede voorbeelden. Onderschrijft uw gemeente de doelen en afspraken uit het Akkoord? En wilt u zich committeren aan de afspraken uit het Akkoord, waaronder het uitwerken van maatregelen in decentrale uitvoeringsplannen? Dan kan uw gemeente alsnog toetreden. 

Verschillende gemeenten hebben al aangegeven te willen deelnemen. Het is daarom de bedoeling op korte termijn een tweede ondertekenmoment te organiseren. Heeft u interesse in deelname aan het Schone Lucht Akkoord of heeft u vragen over het Akkoord of het proces? Laat dit dan weten via het schoneluchtakkoord@minienw.nl.

Meer informatie