In juli 2017 is de nieuwe versie gepubliceerd van de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw. Deze uitvoeringsvarianten helpen om structuur te brengen in het administratieve proces tussen gemeenten en zorgaanbieders. Ze leggen verbinding tussen inkoop, zorgadministratie en berichtenstandaarden.

De handreiking is onderdeel van het informatiemodel Wmo en het informatiemodel Jeugdwet en beschrijft drie uitvoeringsvarianten (sterk aanbevolen werkwijzen). Gemeenten moeten een van deze drie varianten kiezen voor de uitvoering van zorg en ondersteuning op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De handreiking helpt gemeenten en zorgaanbieder bij hun keuze en implementatie van uitvoeringsvarianten.

Handreiking

Vanaf juli 2017 is Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor het beheer van de uitvoeringsvarianten. Werken volgens de handreiking wordt van harte aanbevolen door VNG, ActiZ, BTN, Federatie Opvang,  GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN. Dit is de meest actuele versie gepubliceerd door Zorginstituut Nederland.

Info over uitvoeringsvarianten

Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie in het sociaal domein. Deze varianten verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw.

Informatiemodellen

Vragen?

Met vragen of opmerkingen over de handreiking kunt u terecht bij de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Meer informatie