De aanschaf van sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking is vaak ingewikkeld en kent een hoog kostenplaatje. De handreiking 'Sporthulpmiddelen - beter beschikbaar en bereikbaar' moet daar verandering in brengen. 

In het Nationaal Sportakkoord staat de ambitie dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Veel van hen hebben daar een sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike.

Ingewikkelde regels

Gemeenten kunnen deze sporthulpmiddelen via de Wmo verstrekken. In de praktijk is dit een uitdaging, door ingewikkelde regels en gebrek aan kennis. Voor de (potentiële) sporters ontstaat daardoor het ‘van het kastje naar de muur’-gevoel. De handreiking Sporthulpmiddelen geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Pilots

Deze versie van de handreiking is voorlopig. De gemeente Emmen en Den Haag en provincie Noord-Brabant toetsen de voorgestelde aanbevelingen en verbeteringen. De leerpunten, tips en tricks die de pilots opleveren, worden verwerkt in de definitieve handreiking. De pilots zijn begin 2020 gestart en lopen tot mei 2021. 

Meer informatie