In de handreiking Voortbouwend op besluitaansprakelijkheid gaat prof.mr. Gerrit van der Veen, partner bij AKD, in op voor gemeenten relevante jurisprudentie over onrechtmatige besluiten. Daarin bouwt hij voort op de handreiking Voorbereid op aansprakelijkheid, eveneens geschreven door AKD.

Overheidsaansprakelijkheid is een materie die blijvend aandacht vraagt. De overheid blijkt nog steeds een dankbaar adres voor schadeclaims. Vanouds worden schadevergoedingsprocedures gevoerd bij de civiele rechter. Met de komst van de schadeverzoekschriftprocedure van titel 8.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ook de bestuursrechter een relevante rol gekregen in de wereld van de overheidsaansprakelijkheid.

Na het verschijnen van de handreiking Voorbereid op aansprakelijkheid in 2015 heeft de rechtspraak vele interessante uitspraken gedaan op het terrein van besluitaansprakelijkheid en het verstrekken van onjuiste informatie. In de handreiking Voortbouwend op besluitaansprakelijkheid zijn deze ontwikkelingen in de rechtspraak op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht.

Meer informatie